Нэр Байрлалын өдөр, цаг Батерей Төв цэгээс хэр хол (км), Байршил
XXX 2019-06-25 16:18 ХЭВИЙН 1.34 км, Баруун хойд зүгт (баруун зүг тийш илүү)
XXX 2019-06-25 15:17 ХЭВИЙН 0.11 км, Баруун хойд зүгт (хойд зүг тийш илүү)
XXX 2019-06-25 10:20 ХЭВИЙН 0.05 км, Баруун хойд зүгт (хойд зүг тийш илүү)
XXX 2019-06-25 08:21 ХЭВИЙН 4.19 км, Хойд зүгт
XXX 2019-06-25 07:21 ХЭВИЙН 4.22 км, Хойд зүгт
Энд дарж сүүлийн байрлалыг харна уу! [ЭНЭ ЦАГ МӨЧИД ДАХ БОДИТ БАЙРШИЛ; 60 МИНУТЫН ДАВТАМЖТАЙГААР; Хуудас шинэчлэгдсэн цаг: 2019-06-25 17:39:03; Цэг-1 сүүлийнх]