Нэр Байрлалын өдөр, цаг Батерей Төв цэгээс хэр хол (км), Байршил
XXX 2019-08-23 08:54 ХЭВИЙН 6.60 км, Баруун хойд зүгт (баруун зүг тийш илүү)
XXX 2019-08-23 07:57 ХЭВИЙН 6.42 км, Баруун хойд зүгт (баруун зүг тийш илүү)
XXX 2019-08-23 06:55 ХЭВИЙН 6.59 км, Баруун хойд зүгт (баруун зүг тийш илүү)
XXX 2019-08-23 05:58 ХЭВИЙН 6.54 км, Баруун хойд зүгт (баруун зүг тийш илүү)
XXX 2019-08-23 04:56 ХЭВИЙН 6.83 км, Баруун хойд зүгт (баруун зүг тийш илүү)
Энд дарж сүүлийн байрлалыг харна уу! [ЭНЭ ЦАГ МӨЧИД ДАХ БОДИТ БАЙРШИЛ; 24 МИНУТЫН ДАВТАМЖТАЙГААР; Хуудас шинэчлэгдсэн цаг: 2019-08-23 16:53:54; Цэг-1 сүүлийнх]