Нэр Байрлалын өдөр, цаг Батерей Төв цэгээс хэр хол (км), Байршил
XXX 2018-08-16 18:51 ХЭВИЙН 0.39 км, Баруун хойд зүгт (хойд зүг тийш илүү)
XXX 2018-08-16 17:51 ХЭВИЙН 0.90 км, Баруун өмнө зүгт
XXX 2018-08-16 16:55 ХЭВИЙН 0.89 км, Баруун өмнө зүгт
XXX 2018-08-16 15:56 ХЭВИЙН 1.39 км, Баруун өмнө зүгт
XXX 2018-08-16 14:59 ХЭВИЙН 3.33 км, Баруун өмнө зүгт
Энд дарж сүүлийн байрлалыг харна уу! [ЭНЭ ЦАГ МӨЧИД ДАХ БОДИТ БАЙРШИЛ; 60 МИНУТЫН ДАВТАМЖТАЙГААР; Хуудас шинэчлэгдсэн цаг: 2018-08-16 20:21:06; Цэг-1 сүүлийнх]