Нэр Байрлалын өдөр, цаг Батерей Төв цэгээс хэр хол (км), Байршил
XXX 2019-04-20 14:05 ХЭВИЙН 0.36 км, Зүүн өмнө зүгт
XXX 2019-04-20 13:26 ХЭВИЙН 1.01 км, Баруун өмнө зүгт
XXX 2019-04-20 12:28 ХЭВИЙН 3.05 км, Баруун өмнө зүгт
XXX 2019-04-20 11:28 ХЭВИЙН 3.23 км, Баруун өмнө зүгт
XXX 2019-04-20 10:27 ХЭВИЙН 3.31 км, Баруун өмнө зүгт
Энд дарж сүүлийн байрлалыг харна уу! [ЭНЭ ЦАГ МӨЧИД ДАХ БОДИТ БАЙРШИЛ; 60 МИНУТЫН ДАВТАМЖТАЙГААР; Хуудас шинэчлэгдсэн цаг: 2019-04-20 14:24:11; Цэг-1 сүүлийнх]