Нэр Байрлалын өдөр, цаг Батерей Төв цэгээс хэр хол (км), Байршил
XXX 2018-10-24 12:33 ХЭВИЙН 1.00 км, Баруун зүгт
XXX 2018-10-24 11:37 ХЭВИЙН 1.01 км, Баруун зүгт
XXX 2018-10-24 10:33 ХЭВИЙН 1.03 км, Баруун зүгт
XXX 2018-10-24 09:37 ХЭВИЙН 0.32 км, Зүүн өмнө зүгт (өмнө зүг тийш илүү)
XXX 2018-10-24 08:37 ХЭВИЙН 0.92 км, Баруун өмнө зүгт (өмнө зүг тийш илүү)
Энд дарж сүүлийн байрлалыг харна уу! [ЭНЭ ЦАГ МӨЧИД ДАХ БОДИТ БАЙРШИЛ; 60 МИНУТЫН ДАВТАМЖТАЙГААР; Хуудас шинэчлэгдсэн цаг: 2018-10-24 12:49:07; Цэг-1 сүүлийнх]