phone 88113315, 11-323332 email contact@spotter.mn
    MN|EN

SPOT GEN3
SPOT GEN 3
            SPOT TRACE
SPOT TRACE

МЭДЭЭЛЭЛ: “СПОТТЕР” байршил дамжуулагчийг анх худалдаж авахад 4 ширхэг “AAA Energizer® Ultimate Lithium batteries (L92)” батарей дагалдаж ирдэг. Энэхүү батарей нь Монголын зах зээлд байдаггүй тул манайхаас авч ашиглахыг зөвлөж байна.СПОТТЕР МОНГОЛ

ТАНЫ НАЙДВАРТАЙ ХААНА Ч АЖИЛЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН БАЙРШИЛ ТОДОРХОЙЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

icon НАЙДВАРТАЙ

SPOTTER-ийн үйлчилгээ нь гар утасны сүлжээнээс үл хамаарсан 100%-ийн хиймэл дагуулын технологи дээр тулгуурласан. Монгол шиг өргөн уудам нутагтай оронд их тохиромжтой. Дэлхийн хамгийн сүүлийн үеийн 32 хиймэл дагуулын сүлжээг ашиглан үйлчилгээгээ явуулдаг.


icon НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

СПОТТЕР-ийн төхөөрөмж тодорхой хугацаанд таны хөрөнгийн байршлыг өндөр нарийвчлалтай тогтоож хэрэгтэй үед имэйл, мессажээр байршлын мэдээллээ явуулдаг. Үндсэн үйлчилгээ нь 5, 10, 30 эсвэл 60 минутанд нэг удаа байршил тодорхойлно.

Утасны сүлжээгүй, интернэтгүй орчинд ажиллах GPS програмыг суулгаж өгөх ба газрын зүргаа даган төхөөрөмжийн байршлаа олж болно.


icon ӨНДӨР АШИГЛАЛТ

СПОТТЕР байршил дамжуулагчийг анх худалдаж авахад 4 ширхэг AAA Energizer® Ultimate Lithium batteries (L92) батарей дагалдаж ирдэг. Энэхүү зай нь Монголын зах зээлд ховор байдаг тул өргөн түгээгдсэн Duracell Turbo Max-ийн AAA төрлийн алкалин 4 ширхэг батарэйг ашиглахыг зөвлөж байна (Өвөл 1 цагын давтамжтай туршихад 40хоног орчим). Хиймэл дагуулаас сигнал хүлээж авах, хиймэл дагуул руу сигнал дамжуулахад өндөр хүчин чадал бүхий батарейг ашиглах нь их чухал юм. Мөн дээрхи батарейнууд нь төрөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг цаг агаарын бүхий л нөхцөлд харьцангуй урт хугацаанд хангахад чухал нөлөөтэйг туршилтаас харагдсан.